รายชื่อที่ลงทะเบียนนัดหมายสำเร็จแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อที่ลงทะเบียนนัดหมายนวดแผนไทย สบยช. และวันที่เข้ารับบริการ
หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว รอทางเจ้าหน้าที่โทรติดต่อกลับเพื่อยืนยันการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา14.00 น.- 16.30 น. ก่อนวันลงทะเบียน 1 วัน
ติดต่อที่งานเวชระเบียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์ จากนั้นให้ติดที่งานกายภาพบำบัด นวดแผนไทย อาคารพลอยไทย
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
ในกรณีที่ไม่เข้ารับริการตามวันที่ได้ลงทะเบียนนัดหมายไว้ ถือว่าสละสิทธิ์ ถ้าต้องการเข้ารับบริการ กรุณาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ วันที่นัดหมาย สถานะการลงทะเบียน
xxxxxxx696 วันพฤหัส 07/12/2566 เวลา  11.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันศุกร์ 08/12/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันศุกร์ 01/12/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันอังคาร 28/11/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันจันทร์ 27/11/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันอังคาร 21/11/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx904 วันพฤหัส 09/11/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx693 วันพฤหัส 09/11/2566 เวลา  11.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx484 วันพุธ 01/11/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx351 วันพุธ 01/11/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx592 วันพฤหัส 26/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx351 วันพฤหัส 26/10/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx607 วันอังคาร 24/10/2566 เวลา  11.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันศุกร์ 20/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx592 วันอังคาร 24/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx669 วันศุกร์ 20/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx351 วันอังคาร 24/10/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx351 วันพุธ 18/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันอังคาร 17/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx669 วันอังคาร 17/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันพฤหัส 12/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx904 วันพฤหัส 05/10/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx484 วันพุธ 04/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx904 วันอังคาร 03/10/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx321 วันจันทร์ 02/10/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx800 วันศุกร์ 29/09/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันจันทร์ 25/09/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx904 วันพฤหัส 14/09/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx214 วันศุกร์ 15/09/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx484 วันจันทร์ 11/09/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx504 วันจันทร์ 11/09/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxx234 วันศุกร์ 08/09/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx214 วันศุกร์ 08/09/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx226 วันศุกร์ 08/09/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx800 วันจันทร์ 04/09/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx759 วันพฤหัส 31/08/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx294 วันพฤหัส 31/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx612 วันพฤหัส 31/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx759 วันอังคาร 29/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx451 วันอังคาร 29/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันพฤหัส 24/08/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx226 วันจันทร์ 28/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx504 วันพฤหัส 24/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxx671 วันพฤหัส 17/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันพุธ 16/08/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx911 วันอังคาร 15/08/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันอังคาร 15/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันอังคาร 08/08/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
420 วันจันทร์ 07/08/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx911 วันศุกร์ 04/08/2566 เวลา เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันพฤหัส 27/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันจันทร์ 23/07/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันศุกร์ 21/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันศุกร์ 21/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx231 วันศุกร์ 21/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx127 วันพุธ 19/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx869 วันพุธ 19/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันอังคาร 18/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันจันทร์ 17/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันจันทร์ 17/07/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx241 วันศุกร์ 14/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx231 วันศุกร์ 14/07/2566 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันพุธ 12/07/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxx671 วันพุธ 12/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx214 วันอังคาร 11/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx241 วันอังคาร 11/07/2566 เวลา 07.30 น. - 08.30 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันอังคาร 11/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันจันทร์ 10/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx589 วันพฤหัสบดี 06/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx811 วันพฤหัสบดี 06/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx542 วันพฤหัสบดี 06/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันพฤหัสบดี 06/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx423 วันศุกร์ 07/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx911 วันศุกร์ 07/07/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
408 วันอังคาร 04/07/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx582 วันพุธ 05/07/2566 เวลา 11.00 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx991 วันศุกร์ 30/06/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx671 วันศุกร์ 30/06/2566 เวลา 08.30 น. - 09.45 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx582 วันศุกร์ 30/06/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว
xxxxxxx583 วันพุธ 28/06/2566 เวลา 09.45 น. - 11.00 น. ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว