ลงทะเบียนนัดหมายทำฟัน สบยช.

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะไม่มีการโทรยืนยัน สามารถติดต่อที่งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นให้ติดที่งานทันตกรรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
วันที่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมาย Action
26/09/2566
27/09/2566
28/09/2566
29/09/2566
02/10/2566
03/10/2566
04/10/2566
05/10/2566
06/10/2566
09/10/2566
10/10/2566
11/10/2566
12/10/2566

Social Share