ลงทะเบียนนัดหมายทำฟัน สบยช.

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะไม่มีการโทรยืนยัน สามารถติดต่อที่งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นให้ติดที่งานทันตกรรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
คนไข้ติดเครื่องมือจัดฟัน กรุณานำใบส่งตัวมาด้วย
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
วันที่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมาย Action
23/04/2567
24/04/2567
25/04/2567
26/04/2567
29/04/2567
30/04/2567
01/05/2567
02/05/2567
03/05/2567
07/05/2567
08/05/2567
09/05/2567

Social Share