ลงทะเบียนนัดหมายทำฟัน สบยช.

เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบลงทะเบียนนัดหมายทำฟัน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สบยช.
ตรวจสอบวันที่ต้องการลงทะเบียนนัดหมาย
เลือกวันที่ต้องการนัดหมายโดยกดปุ่ม "จองเลย"
กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด แล้วกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน"
จะได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ

หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว

หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะไม่มีการโทรยืนยัน
วันเข้ารับบริการให้ติดต่อที่ได้ที่คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.

ลงทะเบียนนัดหมายตอนนี้เลย !