ลงทะเบียนนัดหมายทำฟัน สบยช.

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะไม่มีการโทรยืนยัน สามารถติดต่อที่งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นให้ติดที่งานทันตกรรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
วันที่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมาย Action
13/12/2566
14/12/2566
15/12/2566
18/12/2566
19/12/2566
20/12/2566
21/12/2566
22/12/2566
25/12/2566
26/12/2566
27/12/2566
28/12/2566

Social Share