ลงทะเบียนนัดหมายทำฟัน สบยช.

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว จะไม่มีการโทรยืนยัน สามารถติดต่อที่งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นให้ติดที่งานทันตกรรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
คนไข้ติดเครื่องมือจัดฟัน กรุณานำใบส่งตัวมาด้วย
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
วันที่เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมาย Action
21/06/2567
24/06/2567
25/06/2567
26/06/2567
27/06/2567
28/06/2567
01/07/2567
02/07/2567
03/07/2567
05/07/2567
08/07/2567
09/07/2567
10/07/2567
11/07/2567
12/07/2567
15/07/2567
16/07/2567
17/07/2567
18/07/2567
19/07/2567

Social Share