แผนที่งานทันตกรรม

งานทันตกรรมอยู่ชั้น 3 ของตึกอำนวยการ สบยช.