ลงทะเบียนนัดหมายทำฟัน สบยช.

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนเสร็จแล้ว สามารถติดต่อที่งานเวชระเบียนและตรวจสอบสิทธิ์จากนั้นให้ติดที่งานทันตกรรม ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
จะไม่มีการโทรยืนยัน
คลินิกเวชระเบียน เปิดให้บริการเวลา 07.30-10.15 น.
ในกรณีที่เข้าลงทะเบียนตามวันที่ต้องการไม่ได้ แสดงว่าคิวนัดหมายนั้นเต็ม
ลงทะเบียนนัดหมายตอนนี้เลย !